MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, KTERÉ POUŽÍVÁME

KEW6010B

KEW6010B multifunkční revizní přístroj pro revize elektrických instalací NN

 • Kontinuita: 20/200Ω, měřicí proud 200mA
 • Izolační stav: 500/1000V, 20/200MΩ, měřicí proud 1mA na krátko
 • Impedance smyčky: 20/2000Ω, 15mA na t 2000Ω (bez vybavení chrániče)
 • Proudové chrániče (RCD): 10/30/100/300/500mA x1/2, x1, Fast Trip(40ms), DC, Plynulý nárůst proudu
 • Uc(dotykové napětí): měří do 100V
 • Navžen dle požadavků ČSN EN 61010-1, ČSN EN61557
 • Paměť naměřených hodnot: 300 měření
 • Přetažení dat do PC s použitím 8212 Data adaptéru přes opticky izolovanou RS-232C
KEW 4200

Klešťový měřič uzemnění KEW 4200 a TRMS ampérmetr pro unikající proudy

 • měří zemnící soustavu za provozu bez rozpojení soustavy
 • pouhým naklapnutím na zemnič zajistí praktické a rychlé měření hodnot uzemnění
 • přímý záznam zemního odporu v rozsahu 0,05 až 1200 Ω (4 rozsahy)bez pomocných zemnících sond
 • měří proud (i unikající proud) v rozsahu 1 mA až 30.0 A (3 rozsahy)
 • prevence naměření nesprávných hodnot pomocí varovné funkce nedovřených kleští či při průtoku proudu vyšším než 3 A
 • vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V, stupeň znečištění 2, ČSN EN 61010-2-032
METREL MI3309 DeltaGT

METREL MI3309 DeltaGT tester spotřebičů

 • Jednoduchý test vyhověl/nevyhověl s indikací prostřednictvím LED indikátorů
 • Měří přechodový odpor (proudem 200mA), izolační odpor, unikající proud nádradní metodou, dotykový unikající proud, rozdílový unikající proud, zdánlivý výkon, True-RMS napětí

Gigatest pro

 • digitální měřič izolačních odporů napětím 50 V ÷ 1000 V a měřič přepěťových ochran. 
 • měření izolačních odporů napětím 50 ÷ 1000 V
 • měření přepěťových ochran
 • rozsáhlá databáze přepěťových ochran uložená v paměti přístroje umožňuje snadné a rychlé vyhodnocení měření
 • měření ss. i stř. napětí

AX-3550 Klešťový měřič výkonu

 • Rozsah měření proudu AC0,1...40/100/400/1000A
 • Přesnost měření proudu AC±(2% + 5 digitů)
 • Rozsah měření napětí AC0,1...100/400/750V
 • Přesnost měření napětí AC±(1,2% + 5 digitů)
 • Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS AC
 • Rozsah měření kmitočtu 50...200Hz
 • Přesnost měření kmitočtu ±(0,5% + 5 digitů)
 • Měření činného výkonu 0,6...750kW
 • Měření jalového výkonu 0,6...750kVAR
 • Měření zdánlivého výkonu 0,6...750kVA
 • Měření úhlu fázového posunu 0...90°
 • Měření účiníku 0,3...1
termokamera UTI 32

Termokamera UNI-T UTi32

 • vysokoteplotní termokamera
 • speciálně navržená pro aplikace s vyššími teplotami
 • detekuje teploty od -20℃ do 1000℃
 • automaticky sleduje a upozorňuje na vysoké/nízké teplotní body