PROVÁDÍM REVIZE HROMOSVODŮ. REVIZE VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ

Výchozí revize

Opakovaná (pravidelná) revize

Mimořádná revize

Postup při revizi

  1. Kontrola projektové dokumentace
  2. Prohlídka
    • provedení jímací soustavy, odpovídající počet svodů, označení a ochrana před mechanickým poškozením svodů
  3. Měření
    • měří se přechodové odpory spojů jímacího vedení a spojů svodů, odpor uzemnění svodů
  4. Vyhotovení revizní zprávy
    • písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, zhodnocení stavu hromosvodu, seznam závad zjištěných při revizi, termín příští revize, celkový výsledek revize