PROVÁDÍM REVIZE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN. REVIZE VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ

Výchozí revize

Každá fotovoltaická elektrárna musí být předtím, než je uvedena do provozu revidována z důvodu bezpečného provozu a podmínkám paralelního připojení k síti distributora.

Výchozí revize se provádí i při rozšíření fotovoltaické elektrárny - to znamená při navýšení výkonu o panely, případně větší měnič napětí.

Opakovaná (pravidelná) revize

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 a ČSN EN 62446-1+A1:2023

Lhůty pro opakování revize se určují podle působících vnějších vlivů, velikosti a umístění FVE.

Postup při revizi