PROVÁDÍM REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, RUČNÍHO NÁŘADÍ A PRACOVNÍCH STROJŮ

Postup při revizi

 1. Prohlídka
  • kontroluje se neporušenost krytů, stav přívodního vedení, stav a barevné značení signálek a sdělovačů u elektrických pracovních strojů, porovnává se skutečné zapojení stroje s projektovou dokumentací
 2. Měření
  • měří se velikost přechodového odporu připojeného ochranného vodiče, velikost přechodového odporu vodiče ochranného pospojování u strojů, izolační stav celého zařízení, metodou zvolenou podle třídy izolace se změří hodnota unikajícího proudu
 3. Funkční zkouška
  • je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku signalizujícího vadné zařízení, ověřuje se zda nedochází k nadměrnému jiskření kartáčů, u pracovních strojů se zkouší funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení jako celku
 4. Vyhotovení revizní zprávy
  • písemný záznam výsledků prohlídky, naměřených údajů při revizi, výsledek funkční zkoušky